Цифрови централи

Домофонна централа – CD1803

CD1803 Централата може да се контролира от микропроцесор, позволява на много допълнителни функции и приложения, които не са налични в други системи. Обширни програми изпитванията гарантират безпроблемна работа на системата и сигнализация …

MASTER обширна система панел

Панелът в тази версия има характеристиките на функционална централна CD1803. CD1803 MASTER щаб позволява реализирането на сложни системи, обслужващи няколко сгради, които принадлежат към една и съща група, например. Разположен на обща, ограден …